Bomringer og bypakker gir mer kø og mer forurensning!Når våre politikere taler om hvor flott og gildt det er med bomringer og bypakker, lyver de så de tror det selv. De nevnte tiltak virker mot hensikten, de både øker køene og dermed også forurensningen. Man får verken bedre fremkommelighet eller friskere luft av dette. Keiserens nye klær i forkledning, det er det det er.

Etter at bomringer er oppført fører det umiddelbart til ca. 5% nedgang i trafikken gjennom bompunktene, dette ser politikerne som en seier og bruker tallene for alt det er verdt. De som bor rundt bomringen merker derimot at trafikken øker i deres nabolag, folk kjører rett og slett lenger for å unngå bompunktene.

I tillegg stenges gater og veier for trafikk for å sluse trafikken gjennom betalingsautomatene (ransportalene) noe som gjør at køene innenfor bommene øker, folk bruker lenger tid for å komme seg dit de skal og forurenser da mer enn de gjorde før.

Konklusjonen må være at bomringer og bypakker kun settes opp for å rane befolkningen, ingenting annet.

At bompenger og rushtidsavgifter i tillegg er sosialt urettferdig ekstraskatt på helt nødvendig persontransport gjør tiltakene til ren tortur for befolkningen. Jeg ser absolutt ingen fordeler med bompenger, bare ulemper.

Hvis du er politiker og har stemt for bompenger bør du skamme deg dypt og inderlig og finne deg en jobb du er mer egnet til, i politikervervet ditt har du sviktet katastrofalt...

 

Bompenger i Oslo om to år: 5 milliarder i året - 5 000 000 000,- hvert år!!!Stortinget har nå vedtatt at Oslo får øke antall bomstasjoner med 55 nye betalingspunkter innen to år.

I dag krever Oslo inn 3,6 milliarder kroner årlig, dette vil nå øke til 5 milliarder kroner i hovedstaden alene. De står da for nesten halvparten av bompengeinnkrevingen i landet.

De 55 nye bomstasjonene vil bety at folk som bor i de ulike bydelene i fremtiden vil måtte betale opptil kr. 60,- for å krysse bydelsgrensene.

På toppen av alt dette har Oslo også fått Stortingets velsignelse til å kreve bompenger begge veier, DVs at det kommer til å blinke både inn og ut av byen!?

Siden mye av trafikken i hovedstaden er gjennomgangstrafikk, biler og lastebiler som ikke har annet valg enn å kjøre gjennom byen, vil i hvert fall en tredjedel av de 5 milliardene stamme fra de som er tvunget til å kjøre gjennom pengemaskinen.

I dag tar altså Oslo inn 3,6 milliarder kroner i bomringen i tillegg til andre offentlige bevilgninger, da burde gater og veier se bedre ut enn de gjør i dag. Det er hull på hull, nedslitte gater og fartsdempere som ikke har blitt vedlikeholdt siden de ble laget. Det rister og humper og smeller i alt som kan smelle, riste og humpe i biler, busser og lastebiler.

Oslo er landets hovedstad men den styres av en gjeng grønnskollinger som ikke burde drevet annet enn dank. De ønsker at bilistene skal betale gjennom nesa for å kjøre på drittveier uten parkeringsmuligheter, de pisser på oss for deretter å beskylde oss for å lukte vondt!!!!!

Oslos Byrådsstyreregjerings inkompetanse er en ting MEN at Stortinget har vedtatt galskapen er over min fatteevne, det er rett og slett folkefiendtlig virksomhet!!!!

Barnefamilier? Nei takk, ikke i byene. Hilsen Staten, Fylkene og Kommunene...Folk må jo skjønne at vi ikke har bruk for barnefamilier i byene? Det er jo nettopp derfor vi har innført bompenger, rushtidsavgifter, eiendomsskatt, verdens dyreste parkering og redusert parkeringskapasitet!? Er folk så dumme at de ikke skjønner det???

Eldre, uføre og trygdede har vi heller ikke mye bruk for i byene, de kan bo andre steder.

Er du derimot ung, sprek og barnløs er du velkommen til oss. Da kan du gå, sykle eller ta busser som ikke går når det passer deg, da gjør det nok ikke så mye at ditt daglige transportbehov blir betydelig forlenget og fordyret.

Hilsen en samlet forvaltning.

Oslo bør døpes om til "BOMSLO" og hovedstadsfunksjonene flyttes til Bergen eller TrondheimBOMSLO skal nå teppebombes med bomstasjoner, hvis det famøse Byrådet får det som de vil.

I dag tar bomringen i BOMSLO inn 3,5 milliarder i året, det er visst ikke nok, nå vil Byrådet rappe enda en milliard av bilistene. For å få til dette vil de sette opp opptil 80 flere bomstasjoner. Forslaget vil innebære at det vil koste kr. 150,- eller mer å kjøre inn i byen pluss kr. 60,- for å kjøre mellom bydelene.

Nå tror du kanskje bompengene i BOMSLO går til veibygging, drift og vedlikehold av veinettet? Nei, i BOMSLO går 93% av bompengene til helt andre ting enn det vi betaler for. De går til kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier og ikke til bilveier.

Det Byrådsregjeringsgruppen ser ut til å ha glemt fullstendig er at bilister også er stemmeberettiget ved valg her i landet, det er en forglemmelse jeg tror kommer til å bite dem der de sitter, særlig MDG i BOMSLO vil nok bare være et fjernt men akk så vondt minne for borgerne i hovedstaden og alle dem som dessverre må inn der av og til pga jobb, skole, familie eller sosiale arrangementer.

Det hjelper ikke hvor mye BOMSLO klarer å stjele fra bilistene, veier og gater kommer fortsatt til å være like dårlige som i Albania så lenge byttet blir brukt på andre ting enn det det betales for...

Politikerne vil at bilistene skal betale enda mer for enda mindre...!? 

 

Hvor mange flere ganger og hvor mye mer må vi bilister ut med fremover for et enda dårligere tilbud enn nå?

 

? Staten har blant annet ansvar for at eldre mennesker får pensjon og for veier, sykehus og skoler. Dette koster penger, og staten må ta pengene fra et sted. En del av pengene kommer fra at folk som jobber, betaler deler av lønnen sin til staten. Dette kalles skatt. (Fra et foredrag for unge om skatt i Aftenposten 2015)Deler av skatteinnbetalingene våre skal altså gå til veibygging, drift og vedlikehold. Dessverre er det en kjennsgjerning at statens bidrag til dette har blitt mer enn halvert i prosent av Statsbudsjettet, selv om bevilgningene selvsagt har økt i kroner og øre. I 1980 gikk 7% av Statsbudsjettet til veier, i dag er vi nede på 3%, samtidig har bompengeinnkrevingen eksplodert med over 1000%.

For å kunne kjøre egen bil må man betale årsavgift for bil, det er en fiskalavgift som går uavkortet inn i statskassen, den er ikke øremerket noe som helst.

På alt drivstoff ligger det en avgift de har kalt Veibruksavgift, slike forklarer regjeringen i 2012 denne avgiften:

"Veitrafikken påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp. I tillegg til å skaffe staten inntekter har veibruksavgiftene til hensikt å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale og reduserer omfanget av de uønskede effektene som bruk av kjøretøy medfører. Utslipp av CO2 prises særskilt gjennom CO2-avgiften."

Veibruksavgiften er altså en særavgift vi betaler for "privilegiet" å humpe rundt på dårlig vedlikeholdte veier og gater.

Da har vi betalt skatt for å få veier å kjøre på, årsavgift for å ha en bil å kjøre med og veibruksavgift for den "ulempe vi påfører samfunnet" i form av veislitasje, ulykker og forurensning.

I tillegg kommer nå bompenger overalt og rushtidsavgifter for å ekstrabelaste bilister som allerede har betalt for eierskap, bygging av veier og de ulempene bilkjøring medfører.

Sakset fra Wikipedia: "

Bompenger er en avgift som betales av bilister for bruk av offentlige og private veier eller andre infrastruktur som for eksempel tunneler eller broer.

Hovedsakelig brukes bompenger til å finansiere utføring av infrastrukturprosjekter og forbedre kollektivtrafikk. Samtidig går en del av innsamlede midler i Norge til å dekke driftsutgifter av bompengeselskaper som koordinerer selve utbygging og vedlikehold av infrastruktur samt bompengeinnkreving. I tillegg brukes bompenger for å redusere biltrafikk. I større byer innføres det høyere sats for passering av bomringen i rush-tiden, såkalt køprising."

Da har vi (igjen) betalt skatt for å få veier å kjøre på, årsavgift for å ha en bil å kjøre med og veibruksavgift for den "ulempe vi påfører samfunnet" i form av veislitasje, ulykker og forurensning, i tillegg bompenger for å betale for alt det foranstående en gang til, eller tre ganger som det blir i Oslo når de gærneste politikerne i landet er ferdig med å teppebombe hovedstaden med betalingsautomater.

Nå er det vedtatt enda flere bomveier og det nye veiselskapet bygger også bomveier så det kommer til å bli dyrt og vanskelig for de dårligst stilte å komme seg rundt i landet. Bompenger er en sosialt urettferdig ekstraskatt på helt nødvendig persontransport som rammer de svakeste hardest. Bypakker kommer i mange flere byer enn hittil og disse vil at bilistene skal betale hele gildet og litt til samtidig som tilgangen til byene begrenses, parkeringstilbudet reduseres og de resterende parkeringsplassene blir svindyre!?

Jeg vil gripe fatt i dette med at Veibruksavgift kreves inn for å betale for "ulempene bilistene påfører samfunnet": på direkte spørsmål fra meg om ikke privatbilen bringer med seg mange flere fordeler enn ulemper, svarte Transportøkonomisk Institutt "absolutt!", bilen er kanskje vårt samfunns største verdiskaper og bidragsyter til den effektiviteten vi alle trenger i dag.

Bompenger bukes delvis for å "begrense bilismen", står det så kjekt i wikipedias oppsummering... samtidig som det i alle bomselskapers søknader til Stortinget at de forventer en trafikkøkning på 2-4% årlig fremover.

Stortinget lyver dermed for seg selv og hele folket ved å vedta trafikkreduksjoner samtidig som de vedtar trafikkøkninger når de vedtar nye bomprosjekter!? Kanskje ikke så rart folket ikke lenger stoler på politikerne???

Snakk om bomser!!!

"Æ bomme dæ. du bomme mæ, og resten bommer Staten" (Ola Uteligger i låta Bompæng)

 

Var 2015 det varmeste året noensinne? Eller tredje varmest? Eller kanskje sjette varmest? Eller ikke???FNs Klimapanel skrek høyt og mye om hvor varm 2015 var og pressen fulgte lydig opp sin rolle som ukritiske mikrofonstativ. "Hele" 0,2 grader skulle 2015 ha vært varmere enn året før, meldte Klimapanelet. Det de unnlot å snakke høyt om var at disse 0,2 gradene hadde en feilmargin på 0,7 grader, det var gjemt dypt i dokumentbunken.

Hvor mye er egentlig 0,2 grader varmere med 0,7 grader feilmargin??? "Du skylder meg 20 kroner, med 70 kroner feilmargin... i verste fall skylder jeg deg en femti-lapp!?"

Først ble 2015 utropt til "vinner": det aller varmeste året ingen noen gang hadde sett! Så ble det degradert til det tredje varmeste for så å bli nedgradert igjen til det sjette varmeste. Hele greia virker litt lunkent, spør du meg, men det gjør du vel ikke.

Hvis disse målingene er så usikre, hvordan kan vi være sikre på at det virkelig har blitt 0,8 grader varmere på jordkloden de siste 150 årene? Hvor stor er feilmarginen på dette tallet? Og hvor sikre var målinger gjort for 150 år siden???

NASA og NOAA som leverer klimaresultater hele verden bruker er flere ganger blitt beskyldt for juks og tallfiksing, senest rett før Trump overtok som president. Dette etterforskes enda.

Hvis det virkelig er en klimakrise, hvorfor trenger vitenskapen å jukse og fuske med tall? Det hadde de vel ikke trengt å gjøre hvis krisen er reell?

De aller fleste forskningsmiljøer er nå enige i at det har vært lite eller ingen oppvarming på kloden siden ca. 1998, altså snart 20 år med stabilt klima. Selv verdens mest klimareligiøse "forskningsstasjon", Cicero senter for klimaforskning, er enige i det.

Dette med klimaet er viktig for oss alle, særlig i lys av alle ekstraskatter, avgifter og restriksjoner vi blir pålagt pga en påstått menneskeskapt oppvarming. Hvis det ikke er en reell oppvarming blir vi utsatt for et veldig reelt tyveri av våre surt opptjente penger, penger som øses ut på alt og ingenting, penger som brukes på klimatiltak uten dokumentert årsak og uten dokumenterte effekter.

Jeg er ikke klimaskeptiker, jeg er overbevist om at vi har ett... klima altså. Jeg er klimarealist og jo mer jeg setter meg inn i dette, jo mer skeptisk blir jeg til det som foregår. Våre politikere sier det er vår feil at det blir varmere MEN det blir jo ikke det så da lyver de for oss. De sier også at "vi" kan fikse klimaet bare vi betaler mer avgifter og vanskeliggjør vår hverdag med forlenget og fordyret transport MEN tror de virkelig vi kan påvirke klimaet? Det som inneholder så mange og selvregulerende prosesser at så og si alle klimamodeller feiler fordi det er for innfløkte og sammensatte systemer vi snakker om?

Jeg tror bestemt ikke vi påvirker klimaet i negativ grad, våre utslipp tilsvarer under 4% av totalutslippet i verden, menneskets bidrag er altså forsvinnende lite. Jeg tror heller ikke vi kan "fikse" et klima som klarer seg utmerket uten vår innblanding, i hvert fall ikke ved å redusere utslipp av en ubetydelig klimagass (CO2) som er et resultat av oppvarming, ikke en årsak til oppvarming.

TENK SELV, IKKE LYTT TIL DEM SOM VIL LURE DEG!

Oslo setter stor pris på bilistene... men bare om de passerer en bom eller tre...fire...fem...Oslopakke 3 skal finansieres hovedsakelig med bompenger, hele 60% av kostnaden ved utbyggingen skal bilistene ta selv, vi snakker om i overkant av 73 milliarder i ekstraskatt for helt nødvendig persontransport. Total (foreløpig) kostnadsramme for prosjektet er på 137 milliarder kroner.

Byen skal nå nærmest teppelegges med betalingsautomater, opptil 80 bompunkter har vært nevnt. Det snakkes om å måtte betale opptil 3 ganger for å komme inn til bykjernen og på E18 i vest vil bomstasjonene kreve penger av deg begge veier. I verste fall må du ut med kr. 158,- bare for å komme deg på jobb hvis du bor og jobber "feil".

Hvis det settes opp 80 bompunkter vil Oslo alene være verdensledende i bompengeinnkreving, en rekord Oslos politikere bør skamme seg over.

Oslo har hatt bompenger i byen siden tidlig på 80-tallet da det kostet en tier å ta seg inn i byen. De betjente bomstasjonene var dyre i drift, vi snakker om rundt 25% i driftsutgifter den gang mot dagens 12,5% etter innføringen av automatiske ransportaler.

Nye E18 fra Oslo til Kristiansand vil nærmest bli utilgjengelig for "vanlige" folk. Fra før var det beregnet minst 24 bomstasjoner på strekningen, nå snakker vi om kanskje 30 betalingspunkter med de dyreste nærmest Oslo.

Bompengeinnkreving er den dyreste og minst rettferdige finansieringsformen for infrastruktur fordi det ikke skilles mellom fattig og rik, den ENESTE rettferdige formen for finansiering er over skatteseddelen, da sikres de svakeste gruppene mot å utnyttes på det groveste i urettferdig klasseskillepolitikk!

Bomstasjoner i den utstrekning vi nå ser er kreftsvulster på et sykt samfunn som ikke tar vare på sine svakeste. Vi lever i et sosialdemokrati, ikke i en bedrift!

Regjeringen bløffer om bompengeregningen de pålegger oss, hver av oss må ut med langt over 120.000,- i bompenger!!!

Nasjonal Bompengeplan (Transportplan) ble lagt frem med en antatt bompengeandel på 131 milliarder sammenlagt over 12 år, noe som er veldig langt fra sannheten. For det første så må det kreves inn opptil dobbelt så mye penger for å sitte igjen med 131 mrd, fordi bompenger er så dyrt å administrere.

En annen ting er at mange prosjekter ikke er med i NTP, og vi skylder allerede 33 milliarder i de prosjektene som har pågått en stund.

Bypakkene er ikke med i oversikten fra regjeringen og regningen for to av dem, Oslo og Nordre Jæren, er på 99 milliarder alene.

Den samlede bompengeregningen for bilistene blir på over 280 milliarder for prosjektene som nå er under bygging, som er vedtatt på Stortinget eller som er planlagt av regjeringen eller lokale myndigheter, jeg tror vi havner godt over 300 milliarder kroner bare på de vedtatte.

I tillegg til de prosjektene Staten skal til med, har vi det nye veiselskapet, Nye Veier, de skal også bygge bomveier, noe vi ikke hørte noe som helst om da selskapet ble lansert.

Det statlige selskapet Nye Veier skal bygge veianlegg for nærmere 150 milliarder kroner i årene som kommer, og bilistene vil måtte ta rundt 35 prosent av denne regningen gjennom bompenger.

Bompengene i Nye Veiers prosjekter vil utgjøre anslagsvis 42 milliarder kroner, på prosjekter som Nye Veier nå holder på å starte bygging av. Den første delstrekningen med bomstasjoner åpner allerede om et par års tid. Nye Veier skal planlegge, bygge og drifte viktige hovedveier som E6, E18 og E39.

Ifølge bladet Motor er det nå 225 bomstasjoner i Norge, i tillegg til bompengeinnkreving på ni ferjestrekninger, hvor det er påslag på feriebilletten til fremtidig finansiering av bru eller tunnel.

? Motors kartlegging viser at politikerne er blitt bompengeblinde. Bompengeprosjekter blir vedtatt i Stortinget på autopilot. De kan umulig ha den oversikten de bør ha, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

? Politikerne bør få kaffen i halsen av dette. Vi mangler en overordnet debatt på hvordan infrastruktur skal finansieres her i landet, dette kan ikke fortsette!!!

 

(Deler av tekst ærlig og redelig rappet av Motor)

I år fyller Årsavgift for bil 100 år, den ble opprettet i 1917 som en "midlertidig" luksusskattÅrsavgift for motorvogn er en særavgift til statskassen.

Forløperen til dagens årsavgift ble innført i 1917 og var opprinnelig ment som et midlertidig tiltak for å skattlegge luksus.

Årsavgiften er i dag først og fremst en fiskal avgift, dvs. en avgift som har som eneste formål å gi staten inntekter. Fra 2008 fikk årsavgiften også en miljøpolitisk begrunnelse ved at dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter fikk høyere årsavgift enn andre kjøretøy i avgiftgruppe 1. Differensieringen ble i første rekke innført for å redusere utslipp av partikler.

Statens inntekter fra ekstraskatten beløp seg til ca. 10 millliarder i 2016.

Fra 2018 erstattes årsavgiften med en trafikkforsikringsavgift.[

I 2018 blir årsavgiften omdøpt til Trafikkforsikringsavgift til staten. Det er forsikrings­selskapene som skal kreve inn den nye avgiften, sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Det er regjeringen som har bedt forsikringsselskapene om å fakturere årsavgiften for motorkjøretøy sammen med forsikringen, for å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader.

Trafikkforsikringsavgiften vil stå som en egen linje på forsikringsavtalen din slik at du ser hva du betaler i forsikringspris og hva som er avgift til staten.

Stortinget stemte enstemmig for bompenger på 25 milliarder på Nordre Jæren!? FrP også???Norsk media slo det stort opp før helgen at Stortinget enstemmig hadde vedtatt hele 25 milliarder i bompenger til Nordre Jæren, jeg lurer på om de i det hele tatt forstår hva de utsetter sine egne landsmenn for???

Dette kommer til å bli vanskelig for småbarnsfamilier og andre som er avhengig av bilene sine for de daglig gjøremål.

Hvor mye er egentlig nok? Har vi ikke passert grensen for hva som er forsvarlig allerede? Når bompengeutgiftene langt overstiger drivstoffutgifter på en strekning har denne politikken flyttet inn i de absurdes verden for lenge siden.

De som har lest mine innlegg før vet at bompenger er inflasjonsdrivende og sosialt urettferdig. Alt av varer og tjenester i områder med bomveier fordyres unødvendig og ransportalene skiller ikke mellom en enslig mor i en gamme Opel Ascona og en nyrik mann i en Porsche Cayenne.

Vi er troner allerede på Europatoppen i denne urettferdige ekstrabeskatningen, vi har nesten tre ganger så mange bomprosjekter som neste land på listen som er Spania, de har hele 34 bomprosjekter mot Norges 90+ (and counting)

Vi har flere bommer enn Spania, Frankrike, Italia og Irland til sammen og i løpet av kanskje bare to år har vi flere enn hele Europa sammenlagt. Heia Norge!?

Folk blir utkastet og sendt til tvangsauksjoner for ubetalte bomregninger, noen skylder langt over 100.000 kroner!? Mange har valget mellom å betale bomregninger for jobbpendling eller sette mat på bordet for seg og sin familie!?

NÅ MÅ DERE VÅKNE! DET ER VI SOM BESTEMMER, IKKE POLITIKERNE, DE SKAL GJØRE SOM VI VIL OG VI VIL VEL IKKE HA DET SÅNN SOM DETTE?

SKAL VI ENDRE DENNE UTPLYNDRINGEN MÅ VI STÅ SAMMEN!!!

I dag er det søndag og 24% av arbeidsstokken jobber... som vanlig33% av arbeidere jobber lørdager og 24% søndager, for å holde samfunnet i gang.

Diskusjonen om søndagsåpne butikker er fordummende, avleggs og puritansk, den bygger på en forutsetning som er feil så lenge bare under 10% av nordmenn ser på søndagen som kristen helligdag.

Bussjåfører, taxi, sykehusarbeidere, sykehjemsarbeidere, kioskmedarbeidere og andre serviceyrker ser på lørdager og søndager som helt vanlige arbeidsdager.

Hvorfor ikke la markedet selv bestemme om en buttikk vil holde åpent eller ikke?

Det er beregnet at søndagsåpne butikker vil skape noe sånt som 100.000 nye arbeidsplasser men sånt trenger vi ikke i puritanske Norge?

Hvor mye koster trafikkulykker oss i året og hvordan kan vi redusere ulykkene?Hvert år koster trafikkulykker samfunnet cirka 30 milliarder kroner i tillegg til sorg, savn og fortvilelse.

Våre veier har en gjennomgående dårlig standard, vi er på 74. plass i verden i veistandard (iflg. World Economic Forum) og bilparken vår er i snitt den eldste i Europa med i overkant av 11 år som snittalder.

Vær, føreforhold, kjøreferdigheter, kjøretøyets beskaffenhet og veistandard er alle forhold som påvirker trafikken. Kjører man etter forholdene og holder seg til kjøreregler og Vegtrafikkloven er sjansene store for at man unngår uhell. Dessverre er det faktorer som spiller inn som ikke vi er herredømme over som f. eks. andre føreres oppførsel, veistandard og tekniske feil på kjøretøy.

MEN, det er en del som kan gjøres for å forbedre situasjonen betraktelig.

Det er beregnet at ordentlige veier ville kunne halvere antall ulykker og tilgang til nyere teknologi kunne igjen halvert alvorligheten i de resterendeulykkene, da ville Staten kanskje bare hatt 7,5 milliarder i utgifter pga trafikkuhell og ulykker?

Å bygge veier av moderne standard raskt er samfunnsøkonomisk lurt. Å sette ned avgiftene på bilbruk er også samfunnsøkonomisk smart.

Dessverre er det ikke mulig i dag å få våre politikere til å innse disse enkle faktaene, de er for opptatt av å stikke kjepper i hjulene våre, bokstavelig talt!

Bompenger og bil- og drivstoffavgifter er inflasjonsdrivende, dvs. at alt av varer og tjenester fordyres unødvendig!Som nevnt i overskriften virker avgiftene inflasjonsdrivende på absolutt alt av varer og tjenester mens Staten tjener netto på å bygge veiene, i mange tilfeller tjener de mye penger på veibygging, veibygging vi allerede har betalt for over skatteseddelen.

Hvis et transportfirma må ut med kr. 50.000,- i måneden per bil i bompenger, er det ikke de som må betale bommene, det er du og jeg i form av høyere priser på livsnødvendigheter som melk og brød. Transportfirmaet må selvsagt betale regningene men de fakturerer dette beløpet videre til sine kunder.

Det er det samme med elektrikere, rørleggere og de andre håndverkerne og serviceyterne, det de må ut med i ekstraavgifter for sin transport er det vi som må betale.

Noen steder nå er det allerede sånn at folk må ut med 25-30.000,- i året per bil bare for å komme seg til og fra arbeid mens tyngre kjøretøy ofte betaler det samme per måned for å være i samfunnets og vår tjeneste.

Jeg synes dette ikke henger på greip i det hele tatt, dette er unødvendig fordyring av et allerede skyhøyt kostnadsnivå!

Denne urettferdige politikken avler tapere og skaper et klasseskillesamfunn jeg ikke har bedt om og ikke vil ha! Stadig oftere havner folk i tvangsauksjoner og/eller blir slått konkurs og mister hjemmene sine pga disse sosialt urettferdige ekstraavgiftene. Nå nylig fortalte Namsmannen i Sandefjord at de hadde behandlet flere som hadde over 100.000,- i bompengegjeld og som ble utpantet og utkastet...

116 år siden første bilturist kom til Norge, når kommer den siste?I sommer er det 116 år siden hollenderen Petrus Scheltemer Beduin ankom Kristiania som den første bilturist på norsk jord.

Beduin må utvilsomt ha fått et blandet inntrykk av nordmenn som folkeferd: For å i det hele tatt få lov til å bringe sin Panhard&Levassor i land måtte han først betale en motorvognavgift på 200 kroner til norske myndigheter. Det er her verd å merke seg at det på det tidspunkt var fire biler i landet, så myndighetene var kjappe til å se fortjeneste på bil, og bedre har det jo ikke blitt etterpå, langt derifra!

Det neste kravet kom fra Teknisk Komité, som forlangte å få sitte på en tur for å kunne bedømme om Panharden var kapabel som framkomstmiddel. Veidirektør Wilhelm Krag ville også ha en tur, han ivret etter å finne ut hva disse nymotens innretningene var gode for. Innen Beduin var ferdig med å kjøre ham fra sentrum til Holmenkollen og ned igjen var Krag blitt en overbevist biltilhenger.

Beduin var på sin side ikke like overbevist om at resten av dette merkelige landets innbyggere og regelverk var like bilvennlige som Krag. Han syntes han hadde betalt nok og blitt heftet nok, og siden kjøretillatelsen fra Teknisk Komité kun gjaldt Kristiania by bestemte han seg for å snike seg over kommune- og fylkesgrensene etter tur uten å spørre først. Prinsippet med at det er lettere å oppnå tilgivelse enn tillatelse er altså åpenbart av eldre dato.

De eneste problemene Beduin støtte på kom fra bilen selv og fra det norske veinettet, som på ingen måte var tilrettelagt for bilkjøring. De mekaniske problemene var bagateller, men ovenfor Sperillen hadde en bro rast sammen og Beduin var selv med på å bygge en provisorisk nødovergang i løpet av en kveld. Også i Sørum støtte han på problemer i form av nedbør som var så kraftig at det så ut til å skylle vekk veien. Først etter to dagers opphold våget han seg videre. Turen endte i Lærdal, der han satte bilen på rutebåten.

Ikke så mye har endret seg på 116 år, veinettet er ikke av moderne standard og myndighetenes ensidige fokus på avgifter og ekstra-avgifter på helt nødvendig persontransport har ført til en kraftig nedgang i bilturismen i Norge etter en boom på -70 og -80-tallet. Folk som er så uheldige å karre seg hit til oss fortviler over det grovt urettferdige avgiftssystemet på drivstoff og bilbruk og blir dypt og inderlig sjokkert over å måtte kjøre kanossagang mellom bomstasjoner over alt.

Våre veier er kanskje i ferd med å bli bedre MEN betalingsautomatene overalt gjør at veiene blir kunstige skillelinjer mellom folk, arbeidsliv, næringsliv og sosialt liv, stikk i strid med intensjonene. Veier og kommunikasjonslinjer burde sørge for økt verdiskapning og effektivitet, ikke isolasjon og stagnasjon!

Siden 2006 har utslippene fra bilparken blitt halvert og innen 2028 vil den halveres igjen!Her i landet har vi Europas eldste bilpark noe som betyr at vi kjører rundt med 2006-modeller som gjennomsnitt. Utslippet fra en 2006-modell er omtrent det halve av en 1995-modell, noe som betyr at utslippene er blitt halvert.

Innen 2028 vil utslippene halveres igjen siden vi da vil kjøre rundt i årets modeller, og deres utslipp er halvert siden 2006. Samtidig vil også bilenes forbruk av bensin og diesel mer eller mindre halveres.

Norske byer og tettsteder har den reneste luften i verden og det hysteriet som nå foregår omkring avgifter og kjørebegrensninger er fullstendig unødvendig, det vil bare føre til at samfunnet blir vanskeligere og dyrere å drive og føre til økonomisk ruin for mange familier.

Hvis myndighetene kunne redusert avgiftene på bil ville flere fått tilgang til nyere og renere teknologi og vi kunne nådd målene fortere.

Fossildrevne biler vil være en realitet i lang tid fremover, det er bare de mest naive og uinformerte som innbiller seg at bilparken vil bli elektrifisert innen 2028-2030, det er rett og slett ikke mulig å innføre, ikke med dagens teknologi. Da må batteribilene bli adskillig bedre og mer anvendelige i vårt klima enn de er i dag.

Noen av de aller mest naive tror vinter vil være et fjernt minne snart, de vil nok bli svært overrasket etter hvert.

Formannskapet i Tromsø sa nei til folkeavstemning om bompenger, til tross for 5000 underskrifter!?I dag, 21. mars kl. 12:00 sa Formannskapet i Tromsø nei til å tillate folkeavstemning om bompenger i byen.

Begrunnelsen:

"MinSak ? Folkeavstemming om bompenger i Tromsø fremmes ikke til behandling i kommunestyret da sak med «samme innhold» har vært behandlet av kommunestyret i valgperioden, jfr. Kommunelovens §39a, og avvist med 3 mot 40 stemmer. "

Hvis man vil ha fremmet en sak for kommunestyret i sin kommune er det noe som heter innbyggerinitiativ/MinSak, dette er en mulighet folket har til å fremme saker de mener er viktige. Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. I Tromsø har ildsjeler samlet sammen over 5000 underskrifter i en kommune med litt under 75.000 innbyggere, laaaaaangt mer enn kravet til å få saken behandlet.

Jeg kan godt skjønne at partivalgte politikere i Ap-styrte Tromsø IKKE vil ha folkeavstemning, de vet veldig godt hvordan det vil ende. Da er vi underlagt diktatorisk styreform og er ikke lenger et demokrati.

Tromsø har søkt/vil søke om å bli såkalt "miljøby" noe som er totalt idiotisk i verdens reneste luft. Våre byer er som fluelorter å regne og vi har den reneste byluften i verden, dette er bare unnfallenhet og ansvarsfraskrivelser av dimensjoner.

Konklusjonen blir at Tromsø formannskap avviser kravet om folkeavstemning på en politisk finurlighet siden en lignende sak har blitt behandlet og avvist tidligere, da blir ikke saken lagt frem for Kommunestyret i det hele tatt og politikerne har "vunnet" mens demokratiet har tapt...

I dag betaler bilistene inn 10 milliarder kroner i luksusskatt for "privilegiet" å kunne ta ansvar for eget transportbehovÅrsavgift for bil heter avgiften i dag, veiavgift het det før. Siden pengene ikke gikk til veier ble navnet endret for noen år siden så folk ikke skulle bli forvirret.

Forløperen til dagens årsavgift ble innført i 1917 og var opprinnelig ment som et midlertidig tiltak for å skattlegge luksus. Årsavgiften er i dag først og fremst en fiskal avgift, dvs. en avgift som har som eneste formål å gi staten inntekter. Fra 2008 fikk årsavgiften også en miljøpolitisk begrunnelse ved at dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter fikk høyere årsavgift enn andre kjøretøy i avgiftgruppe 1. Differensieringen ble i første rekke innført for å redusere utslipp av partikler.

Denne "luksusskatten" er verdt i overkant av 10 milliarder kroner for Staten MEN det er absurd at det skal være luksus å eie bil i et land der bilen er det mest hensiktsmessige kjøretøyet, en rask titt på kartet burde være nok til å komme til den konklusjonen.

Hadde vi bare hatt denne ene ekstraskatten på helt nødvendig persontransport hadde det ikke vært så galt, det ville vært overkommelig for de fleste MEN når vi ramser opp alle avgiftene blir det helt absurd:

Engangsavgift

Vektavgift

Hestekraftavgift

Registreringsavgift

Omregistreringsavgift

Veibruksavgift

Drivstoffavgift

CO2-avgift

NOX-avgift

Miljøavgifter

Miljøavgifter på rekvisita og tilbehør

Smøreoljeavgift

Årsavgift

Moms (som i flere tilfeller er avgift på avgiftene)

Bompenger

 

Mandag 20. mars forfaller verdens dyreste årsavgift for bil, glemmer du å betale koster det kr. 250,- i straffegebyrI morgen forfaller årsavgiften, betaler du ikke den kommer et tilleggsgebyr på kr. 250,-. For å kvalifisere for bompenger overalt og verdens høyeste avgifter på drivstoff, må man betale årsavgiften.

Ingen land har høyre avgifter på bilbruk enn Norge, til tross for at landet vårt er bygget opp rundt bilen og den er vårt mest hensiktsmessige fremkomstmiddel.

Avgifter og ekstraskatter på fremkomstmidler og energi er inflasjonsdrivende, sosialt urettferdig og hemmer effektivitet og verdiskapning.

Norge er ansvarlig for 1 promille av verdens forurensning, likevel skal vi bruke tusenvis av milliarder på utslippsreduksjon?Som nevnt i innledningen er vi ansvarlig for 1 promille av verdens forurensning, dvs. 0,1%, av dette er transport ansvarlig for 23%. I transport inngår all veitrafikk, tog, fly og båt. Privatbiltrafikken står for godt under 10% av den promillen, 0,9 ppm (parts per million) eller 0,009%.

Nå snakkes det om å redusere utslippene våre med 40% innen 2030 (det grønne skiftet) noe som vil koste samfunnet veldig mange milliarder, jeg tror ikke vi snakker om hundrevis, jeg tror vi må regne med tusenvis av milliarder for å få dette til.

Da snakker vi altså om at landet som er ansvarlig for usle 1 promille  eller 0,1% av verdens utslipp skal ned på 0,6 promille eller 0,06%, noe som ikke vil merkes i den store sammenhengen.

Skal vi virkelig kaste bort så mye penger og legge ned så mange arbeidsplasser uten at det gir annen effekt enn positiv omtale i utlandet? Hva om de samme pengene ble brukt på å redusere utslippet til de største forurenserne i stedet? Hva om vi brukte 1000 milliarder på å redusere utslipp i f. eks. Kina i stedet? Det ville monne litt, å bruke så mye penger på nesten ingenting her hjemme vil ikke ha annen effekt enn store økonomiske utfordringer for folk, industri og næringsliv i verdens høyeste kostnadsnivå.

Innen to år har vi flere bomstasjoner enn hele Europa til sammen hvis vi ikke stopper galskapen!Jeg så en oversikt som viste at vi har over 80 aktive bomselskaper her i landet med over 230 bomstasjoner til sammen, mot resten av Europas 250 bomstasjoner. I alt er det registrert 90 bomselskaper i Norge men alle er ikke aktive enda siden veiprosjektene de skal kreve inn penger for bare er så vidt påbegynt, det er derfor heller ikke mulig enda å spå hvor mange bomstasjoner disse selskapene kommer til å ha men at vi kommer opp i minst samme antall som resten av Europa er jeg ikke et øyeblikk i tvil om.

Allerede nå har vi 2,5 ganger flere bomprosjekter enn neste land på listen som er Spania med sine 34 bomprosjekter

Ingen bidrar mer til fellesskapet enn bilistene, over tre millioner bileiere bidrar med cirka ett og et halvt statsbudsjett hvert eneste år og har gjort det lenge uten å få valuta for pengene.

Hvorfor sitter DU stille og godtar denne galskapen? Tror du det hjelper å sitte og kjefte på tryneboka? Nei, vi må stå sammen for å få bukt med faenskapen, det er vi som bestemmer, ikke politikerne!

Bilistene bidro med 1.800 milliarder i 2016, likevel blir vi behandlet som spedalske?Ifølge SSB var bruttonasjonalprodukt per person kr. 600.000,- i 2016. Et grovt forenklet regnestykke vil da si at 3,1 millioner bileiere bidro med over 1.800 milliarder kroner i fjor, da blir det litt i overkant patetisk å si at det ikke er mulig å bygge veier uten bompenger.

88% av persontransport blir gjort med bil, det er bare å ta en rask titt på kartet for å skjønne at bilen er mest hensiktsmessig som fremkomstmiddel her i landet.

85-90% av all godstransport her i landet skjer med bil, igjen fordi det er mest hensiktsmessig.

Alle innbyggerne i landet vårt trenger gode kommunikasjonslinjer som nye veier er, uavhengig om de har bil eller ikke, jeg har tidligere påpekt gang på gang at vi alle er bilister, også de som ikke har bil.

Alt av varer og tjenester er innom bilen på vei til forbrukeren, det må bli slutt på å tro at varene lages på bakrommet til butikkene.

På direkte spørsmål til TØI (Transportøkonomisk Institutt) om ikke bilen bringer mange ganger så mye til bordet i form av goder enn de få negative konsekvensene ved bruken, svarte de: JA! Mange av våre aktiviteter ville ikke vært mulig i dag uten bilen.

I Bergen rasles det nå igjen med sablene, der vil de sette opp enda flere bomstasjoner. Miljøbyråd Tryti sa i et intervju at "Bilismens tid er over"???

Hvis det nå er sånn at bilismens tid er over må landet vårt bygges om for hundrevis av milliarder, kanskje tusenvis, nå har de bygget opp samfunnet vårt rundt bilen i over 50 år, det kan ikke reverseres sånn helt uten videre uten store konsekvenser for oss, både sosialt og økonomisk!

Bompenger er den desidert dyreste måten å finansiere veibygging på, både for enkeltpersoner og samfunnet!At bompenger er dyrt er noe de fleste av oss har oppdaget når oppgjørets time kommer men hvor dyrt er det egentlig?

For privatpersoner er det nå mange familier som må ut med opptil 50.000,- i året bare for å komme seg til og fra arbeid og få ungene på skolen eller i barnehage, det er en privatøkonomisk tragedie. Hvis de i tillegg er aktive sosialt og gjerne har barn som også er aktive, blir regningen enda høyere.

For samfunnet er dette en tilsvarende tragedie da vi ikke får mer vei for pengene, sannheten er at vi får mindre vei pga kostnadene ved bompengeinnkreving.

Hvis det offentliges andel i et veiprosjekt er mindre enn 40% tjener Staten netto på å bygge veien, da inntektene ved veibyggingen i form av skatter og avgifter overstiger det beløpet de selv må ut med. Spesielt nå når det er vedtatt at innbetalt moms i byggeperioden skal gå tilbake til prosjektet som del av det offentliges andel!?

Men hva da med bilistenes andel i dette absurde "spleiselaget"?

Vel, hvis Staten dekker f. eks. 30% blir ikke bilistenes andel 70%, neida, det blir minst det dobbelte, hele 140% av det veien koster, hvis veistubben bare finansieres med bompenger må bilistene betale det dobbelte av det veien koster, altså 200% av veikostnaden.

Det er per i dag registrert 90 bomselskaper i landet, over 80 av dem er aktive, resten starter opp når veiprosjektene som er vedtatt kommer i gang.

Hvert eneste bomselskap låner penger i utlandet til 6-7% rente mens A/S Norge låner ut penger til utenlandske veiselskaper til 1,5% rente, våre skatte- og avgiftsinnbetalinger blir altså brukt til å finansiere billige veier i utlandet men ikke her hjemme!?

For hver krone som investeres i infrastruktur som f. eks. veier, får vi kr. 3,50 tilbake i form av økt effektivitet og verdiskapning, bompenger reduserer og/eller nuller ut denne fortjenesten.

SÅ: hvorfor godtar vi at en sosialt urettferdig finansieringsform blir brukt?

Hvorfor godtar vi at vi har nesten like mange bomstasjoner som resten av Europa til sammen?

Det er spørsmål ikke engang ti vise menn kan svare på!!!

Hvorfor skal en bilist som blir tvunget til å kjøre gjennom byen betale for byens kollektivtrafikk og sykkelstier???I de siste 5 tiårene har veiene våre blitt lagt gjennom byer og tettsteder fordi det ble ansett som mest fornuftig noe som i dag betyr at vi må kjøre gjennom byer for å komme til andre steder. Beregninger viser at rundt 30% av trafikken i byene er gjennomgangstrafikk.

Bare i Oslo er det anslått at det innkreves cirka 1 milliard kroner i året fra bilister som MÅ kjøre gjennom byen.

I byer med bomringer er det nå blitt sånn at opptil 93% av bompengene går til helt andre ting enn bilistene betaler for, de går til kollektivtrafikk, sykkelstier og gangveier.

Dette betyr at hvis du skal f. eks. fra Tønsberg til Lillestrøm er du mer eller mindre tvunget til å kjøre gjennom Oslo, passere to bommer og se at mesteparten av din innbetaling blir brukt på noe du ikke selv har bruk for eller får fordeler av.

Bompenger kalles gjerne "brukerbetaling" men når du tvinges til å "bruke" veien er det neppe særlig demokratisk å forlange bompenger fra gjennomgangstrafikk.

I dag betaler vi forhåndsbruksavgift, brukerbetaling, ikke-brukerbetaling, ikke-faen-om-jeg-bruker-betaling og kommer-aldri-til-å-bruke-betaling mm...

Bompenger er sosialt urettferdig ekstraskatt fordi det rammer de svakeste gruppene hardest.

Folket vil ikke ha bompenger, politikerne vil ha det og da er vi fucked. La oss se på motstandsgrupper og sider


I dag skal jeg gå gjennom diverse motstandsgrupper og sider, mange av disse er undertegnede administrator på:

 

Bilistenes Aksjonsgruppe er en av de lengst levende motstandsgruppene mot avgifter og bompenger, de har 13.400 medlemmer.

Bilistenes Aksjonsgruppe har også egen FB-side med 8.600 følgere

Folkeavstemning Om Bompenger er en side med 15.500 følgere

Folkeaksjonen mot bensin- og dieselpriser, nok er nok er en gruppe med drøyt 3.000 medlemmer

Nei til økning av bompenger i Bergen har drøyt 750 medlemmer

Folkeaksjonen mot flere Bompenger i Bergen har drøyt 23.000 følgere

Nei til Bompenger i Nordhordland har drøyt 5.700 følgere

Nei Til Bompenger er en gruppe med drøyt 1.500 medlemmer

Nei til Bompenger i Tromsø har drøyt 5.900 følgere

Nei til Bompenger på Askøy har drøyt 2.300 følgere

Nei Til Mer Bompenger er en side med drøyt 26.500 følgere

Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger har drøyt 24.000 følgere

Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser er gruppe med drøyt 14.600 medlemmer

Nei til bompenger og rushtidsavgifter i Drammensregionen er en side med drøyt 3.800 følgere

Demokratisk Folkeopprør Mot Bompenger er en side med cirka 2.500 følgere

Nei til de nye bomstasjonene på E18! er gruppe med drøyt 4.500 medlemmer

Nei til bompenger på E6 vest for Alta har 2.550 medlemmer

Nei til bomringer i Buskerud har knappe 1.000 medlemmer

Nei til Bompenger i Nedre Glommaregionen har 850 medlemmer

Nei til bom på Konnerud har cirka 2.500 medlemmer

Nei til Bomring i Alta har drøyt 1.900 medlemmer

Nei til bomvei på FV 17 har 750 medlemmer

Nei til bompenger i Kristiansand har litt over 350 medlemmer

Nei til Bomstasjoner har 380 medlemmer

Nå er det FAEN I Svarte meg nok Bompenger har drøyt 3.200 følgere

 

I tillegg til de nevnte er det mange lokale motstandsgrupper og sider med relativt mange medlemmer og sider med følgere

 

Til sammen er det rundt 175.000 personer i disse grupper og sider som ikke vil ha bompenger, tenk om vi kunne ha jobbet sammen mot uvesenet i stedet for å sitte på hver vår tue og skrike?

 

 

Politisk hestehandel om 20% biodrivstoff i bensin kan skrote en halv million biler! Miljøvennlig?Det kan bli alvorlig for både miljøet og bilistenes økonomi hvis det politiske forliket om 20% tilsetning av biodrivstoff medfører motorskader og kortere levetid på biler, i tillegg kan det være opptil 50% palmeolje i biodrivstoff, noe som vil øke såkalte klimagassutslipp i stedet for å redusere dem.

Det er ikke nødvendigvis god klima og miljøpolitikk å skrote biler tidligere enn normalt og kjøpe nye. Dessuten blir det dyrt for bilistene hvis innblanding av biodrivstoff skader motor og drivstoffsystem. Bileier må dessuten forholde seg til den tekniske informasjon som gis fra bilprodusent angående innblanding av biodrivstoff, ikke et norsk politisk vedtak. I motsatt fall kan bileierne miste reklamasjonsretten hvis det oppstår skader på motor som følge av feil drivstoff.

Politiske vedtak som ikke harmonerer med den teknologiske utviklingen og næringslivets evne til å omstille seg er dårlige vedtak. Det vil heller ikke være mulig å levere på et slikt vedtak. 20% -kravet synes å være mer preget av å tilfredsstille enkelte politikere/velgere enn å bidra konstruktivt i klimadebatten. Tiltaket synes også å være korttenkt fordi det er ny teknologi underveis. Det er også mange usikkerhetsmomenter knyttet både til tilgang, og til bærekraftig produksjon av biodrivstoff. I tillegg har vi risiko for skader på eksisterende teknologi. De neste 3-5 årene ventes biler som er langt mer bruker- og miljøvennlige enn dagens biler. Hvorfor ikke ha litt is i magen og handle når timingen er riktig?

(Deler av tekst lånt av KNA)

Norge har flere bomstasjoner enn Spania, Italia, Frankrike og Irland til sammen!"Slutt å syt! De har da bommer i andre land også!" er noe jeg til stadighet får høre i min daglige kamp mot bomstasjonene, og det er selvsagt helt korrekt.

Det som også dessverre er korrekt er at Norge har flere bomstasjoner enn Spania, Italia, Frankrike og Irland til sammen MEN de har over 177 millioner innbyggere å dele byrden på i forhold til våre drøyt 5 millioner, det er over 35 ganger så mange mennesker på nesten samme antall bommer!?

Spania som er det landet etter Norge som har flest antall bomprosjekter (34) har stor gjennomgangstrafikk og det er forståelig at de gjerne vil ha betalt for servicen, det gjelder også nummer 3, Italia med sine 24 bomprosjekter og Frankrike med sine 18. For å komme opp i noenlunde likt antall bomprosjekter må vi ta med nummer 5 på listen også, Irland med sine 8 bompengeinnkrevinger.

Tar vi med de over ti planlagte og igangsatte prosjektene og bypakkene her i landet, må vi føye til enda flere land for å matche vårt styres grenseløse grådighet. Da har vi snart like mange ransportaler som hele Europa til sammen!!!

Et gammelt munnhell sier at alle veier fører til Rom, i Norge er det sånn nå at alle veier fører til BOM!?

I Norge må vi nå ut med 20% av lønna vår på helt nødvendig persontransport mot resten av Europas ca. 10%

 

Bompenger i Europa i forhold til "verdensmester" NorgeI debatter jeg har deltatt i om bompenger er det bestandig noen som ganske riktig påpeker at andre land også bruker bompengefinansiering. Det er det selvsagt men det er verdt å merke seg at de fleste andre land ikke har så høy Årsavgift som oss og at bompasseringene er relativt rimelige. I EU er det også en regel som sier at alle bomveier skal ha en alternativ vei av lavere standard, dette har (selvsagt) Norge fått unntak for i EØS-avtalen, skulle bare mangle!

Jeg har tatt en titt på bruken av bompenger i Europa ellers:

Vi kan begynne med å ramse opp de landene som ikke har bompenger i det hele tatt:

Belgia, Luxembourg, Litauen, Latvia, Estland og Finland er fri for bompenger.

Noen land har oblat som kan kjøpes ved grensen eller på internett:

Tsjekkia, Slovenia, Slovakia, Sveits, Østerrike, Ungarn og Tyskland har oblatplikt

 

Danmark har 1,5 bomprosjekt (Har Øresundsbroen sammen med Sverige)

Polen, Nederland, Ungarn og Østerrike har 4 bomprosjekter hver

Sverige har 4,5 bomprosjekter (Har Øresundsbroen sammen med Danmark)

Kroatia har 5 bommer

Portugal har 7 bommer

Irland har 8

Frankrike har 18 bomprosjekter

Italia 24

Spania har 34 bommer

NORGE ER EUROPEISK- OG VERDENSMESTER MED OVER 80 PROSJEKTER OG MINST 10 NYE I PLANLEGGINGSFASEN PLUSS BYPAKKER!

 

 

 

 

 

Sverige har 4 bomprosjekter, Danmark har 2 mens Norge har over 80 bomselskaper, flere av dem driver flere bommer...!?Sverige har to bomringer, en rundt Stockholm og en rundt Gøteborg, de er i drift på dagtid. På kveld og natt, i helger og på helligdager er det gratis å kjøre i byene. Når bomringene ble innført ble også kollektivtilbudet i byene kraftig oppdatert.

 I tillegg til de to bomringene har de bompenger på 2 broer, en i Sundsvall og en i Motala. Takstene på broene er fra kr. 5,- til 20,-

Men hva med Svinesund? Vel, det mange ikke vet er at Svinesund drives av Norge, vi krever inn penger begge veier, svenskene ville ikke ha noe med det å gjøre, de er relativt glad for at vi nordmenn drar over grensen for å shoppe, tenker jeg.

I Danmark er det kun bompenger på to broer, Øresund og Storebælt.

Her i landet er saken ganske annerledes, vi er nå oppe i over 80 bomselskaper og mange av dem driver flere prosjekter. Det blir snart umulig å ferdes i dette landet uten det statsautoriserte landeveisrøveriet.

 

Det er ikke så veldig stor forskjell på Sverige og Norge, vi er ganske like, bortsett fra at tankegangen rundt helt nødvendig persontransport er som natt og dag. Der Norge ser en mulighet til å kvele verdiskapning og effektivitet, ser svenskene fordelene ved rask og billig samferdsel, der Norge ser utgifter ser svenskene investeringer i fremtiden.

Den største forskjellen er vel at Norge er et relativt rikt land med lite utenlandsgjeld mens Sverige er relativt fattig med stor utenlandsgjeld- Norge har vært så heldig å finne olje, noe som har gitt oss et galopperende kostnadsnivå mens svenskene ikke har olje og har klart å holde kostnadsnivået nede.

Det er allerede blitt ganske dyrt å ferdes på veiene, veier som burde ha virket samlende i stedet for å virke som barrierer mellom folk, næringsliv og sosialt liv

Oslo "stjeler" 1 milliard fra bilister som er tvunget til å kjøre gjennom byenDe siste 50 årene har veier blitt planlagt sånn at trafikken skulle gå gjennom byene, det ble ansett som fornuftige løsninger, det ville øke verdiskapning og effektivitet. Så også med Oslo der du mer eller mindre er tvunget til å kjøre gjennom byen selv om du ikke har noe der å gjøre.

Et forsiktig anslag på at 30% av trafikken ikke har Oslo som endestasjon vil si at minst 1 milliard kroner innkreves i bompenger fra bilister som helst ikke ville kjørt gjennom byen hvis de hadde et reellt valg.

Fjellinjen A/S som driver bommene i hovedstaden tar inn brutto nesten 4 milliarder i året nå, av dette går hele 93% av bompengene til kollektivtrafikk, sykkel- og gangstier. Når selskapet ble opprettet for mange år siden ble det vedtatt at 60% av bompengene skulle gå til andre ting enn det bilistene betaler for, det har nå steget til svimlende 93%!?

Nå ønsker en del virkelighetsfjerne politikere å snu opp-ned på 50 år med politikk over natten, ved å stikke kjepper i hjulene på innbyggere som ikke har stort annet valg enn å gjøre som politikerne hittil har villet: kjøre bil dit de skal og må for å få hverdagen til å henge sammen samt tjene til livets opphold.

En total omlegging av 50 år med politikk vil kreve eventyrlige investeringer, da må faktisk hele landet bygges om, det er rett og slett ikke økonomisk bærekraftig, for å bruke et uttrykk "grønnskollingene" elsker...

Hvor mye koster egentlig el-bil-politikken, og virker den etter hensikten?De tørre tall fra 2015 viser at staten "tapte" cirka 9 milliarder kroner i engangsavgifter på el-bil-salget, i tillegg ca 2 milliarder i tapte momsinntekter og en halv milliard i tapte bompenger, skatter og avgifter. Ganske store tall vi snakker om.

Mens du kan kjøpe klimakvoter for rundt 30 kroner (5 USD) per tonn CO2, subsidierer staten elbileiere med opptil 80.000 kroner per tonn i året. "? Jeg mener at dette er en galskapspolitikk", sier professor Anders Skonhoft ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, og mener at elbilstøtten i Norge er en svært ineffektiv måte å bekjempe klimaproblemene på.

En gjennomsnittlig elbil reduserer CO-utslippene med rundt 0,6 tonn per år. Hver elbil sponses med opptil 50.000 kroner det første året i form av reduserte avgifter ved innkjøp, redusert årsavgift, fritak fra bompenger og andre tiltak.

Avgiftsbesparelsen er fordelt over bilens levetid med en antatt levetid på 10 år og en rente på 5 prosent.

Det betyr opptil 80.000 kroner per tonn CO2-utslipp som verden spares for. Mot altså 30 kroner for dem som vil kjøpe renere samvittighet ved hjelp av klimakvoter.

Disse tallene ser dessuten vekk fra den forurensende produksjonsprosessen av elbiler. Situasjonen er altså verre enn tallene viser.

Hadde man droppet el-bil-subsidiene og kjøpt klimakvoter i stedet, hadde Norge vært tilnærmet karbonnøytralt... på papiret.

Politikere skal vise handlekraft og late som om de gjør noe for miljøet. Derfor kommer de opp med grønne sertifikater, elbiler og vindkraft, det er mye av grunnen til denne bortkastede sponsingen. Norge er et for lite land til å gjøre noen forskjell på utslippsfronten uansett.

 

Dessverre er det ikke lenger sånn at sponsingen av batteribiler bare belastes skattebetalerne over hele landet, nå har også lokale eiere av tradisjonelle biler fått merke pisken. Pga økningen i antall el-biler har fergebilletter gått opp for vanlige biler og bomprosjekter blir forlenget og/eller takstene økes fordi budsjetterte inntekter uteblir. Da er vi kommet i den situasjonen at vi som ikke har råd til batteribiler eller ikke kan bruke dem pga bruksbegrensningene, vi må betale ekstra for batteribilenes unntak. Rettferdig? Selvsagt ikke men det gir våre politikere blaffen i så lenge illusjonen om at dette er miljø- og klimatiltak opprettholdes.

 

Det er også klart nå at det må investeres mange milliarder kroner i utbygging av strømnettet og utplassering av ladepunkter hvis salget av el-biler fortsetter som forventet, det er noe vi alle vil merke på høyere strømregninger og økte avgifter på energi og tradisjonelle fremkomstmidler.

Til slutt en betraktning: el-bil-politikken kostet i 2015 ca. 11,5 milliarder kroner, i samme periode betalte bilistene ca. 10 milliarder i bompenger, fjerning av subsidiene til elbiler kunne således erstattet bompenger som veifinansieringskilde. Den våkne leser har kanskje tenkt tanken at denne sjenerøsiteten ikke hadde vært mulig uten statens inntekter fra olje og gass??? Noe å tenke på, eller?

Les mer i arkivet » Juni 2017 » Mai 2017 » April 2017
kapteinbomstasjon

kapteinbomstasjon

56, Bergen

Livslang transportør av varer, tjenester og folk

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits